#ServeisPerEmprendre

Services for entrepreneurs

provided by public and private institutions from Catalonia

Punt PAE. Alta autònoms i creació de societats

ESCOLA PIA GRANOLLERS
Help with paperwork | Paperwork and legal matters
#ServeisPerEmprendre

El Punt d’atenció a l’emprenedor (PAE), permet realitzar a través de mitjans telemàtics els tràmits de constitució i posada en marxa de les formes jurídiques següents.

Societat de responsabilitat limitada (SL).
Societat limitada nova empresa (SLNE).
Treballador autònom.

Aquesta tramitació permet reduir els costos econòmics i els terminis de gestió. La mitjana de temps per a les societats de responsabilitat limitada, un cop es fa la signatura a la notaria, és de quatre dies. En el cas dels autònoms, la constitució es realitza en un màxim de dues hores durant el mateix dia.

This service may be of use to you if ...
you are in the phase of:
Creation
Your business is:
Shop or store
Professional services
Technology-based companies
Start-ups
Social enterprises and cooperatives
Transfer of businesses
Ancillary industry and logistics
You are in the sector:
All sectors.
County service, access
GUAIAQUIL, 54
08400 Granollers
Other services of the institution

Customized consulting

Granollers

County service

Customized consulting

Granollers

County service