#ServeisPerEmprendre

Serveis per a emprenedors

prestats per entitats públiques i privades de Catalunya

Node Garraf, Agència de Desenvolupament

Consells comarcals i consorcis
#ServeisPerEmprendre

Node Garraf, Agència de Desenvolupament, és l’eina executiva per dur a terme estratègies compartides que han de permetre millorar l’actual situació econòmica en tot allò que signifiqui defensa del territori, aportació de recursos i fer atractiva la comarca del Garraf per totes aquelles activitats empresarials que generin ocupació i riquesa. Entre els principals objectius es troben:

- La generació d’activitat econòmica
- La creació d’ocupació
- Fer visibles els actius i avantatges de la comarca
- Afavorir la continuïtat de l’activitat empresarial
- La captació d’inversions i nous recursos


Servei comarcal, accedeix-hi
Avinguda de Cubelles, 88, 2on
08800 Vilanova i la Geltrú
Serveis de l’entitat
Punt d'Atenció de Reempresa
Node Garraf, Agència de Desenvolupament

Traspàs de negocis

Servei comarcal

Membre de la xarxa