#ServeisPerEmprendre

Serveis per a emprenedors

prestats per entitats públiques i privades de Catalunya

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Universitats i centres tecnològics
#ServeisPerEmprendre

La UVic-UCC és una universitat de naturalesa pública i gestió privada, nascuda de la iniciativa ciutadana i territorial, i desplega la seva activitat en els àmbits que li són propis (educació, salut, biociències, tecnologies, humanitats, empresa i comunicació). La seva missió és ser un motor de coneixement i d'innovació al servei del territori i amb vocació internacional i, a partir de la implicació i de la proximitat en el territori, la UVIC-UCC estableix vincles amb l'entorn i es compromet amb el progrés cultural, social i econòmic del país.

Unitat d'Emprenedoria

Dóna suport a les persones emprenedores amb el desenvolupament d'accions de: sensibilització, informació, assessorament, allotjament, consolidació, formació, recerca i transferència. Afavoreix la creació de les noves empreses en l'àmbit industrial, tecnològic, de serveis i social i col·labora a la consolidació i el creixement de les existents.


Servei arreu de Catalunya, accedeix-hi
Carrer del Doctor Junyent, 1
08500 Vic
Serveis de l’entitat
Assessorament empresarial
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Assessorament personalitzat

Servei arreu de Catalunya

Espai de coworking
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Espai de coworking

Servei arreu de Catalunya

Formació empresarial
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Formació en gestió de negoci

Servei arreu de Catalunya

Informació per a emprenedors
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Informació i primera orientació

Servei arreu de Catalunya

Sensibilització
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Sensibilització per emprendre

Servei arreu de Catalunya

Unitat de Valorització i Transferència de Coneixement
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Assessorament i comerç de tecnologia

Servei arreu de Catalunya

Membre de la xarxa