#ServeisPerEmprendre

Serveis per a emprenedors

prestats per entitats públiques i privades de Catalunya

Fundació CECOT Innovació

Associacions empresarials i professionals
#ServeisPerEmprendre

Des de la Fundació CECOT Innovació es promou l'emprenedoria i la innovació. Aquesta ofereix les eines i els serveis necessaris perquè les persones emprenedores i empresàries afrontin els nous reptes que planteja un entorn canviant, el mercat, els proveïdors i els clients, etc. Dóna especial suport en la cerca de finançament per posar en marxa l'empresa o per ajudar-la en el seu procés de consolidació.


Servei arreu de Catalunya, accedeix-hi
Carrer Sant Pau, 6
08221 Terrassa
Carrer Veneçuela, 103 (EdificiTEC22@)
08019 Barcelona

Serveis de l’entitat
Accions de sensibilització
Fundació CECOT Innovació

Sensibilització per emprendre

Servei arreu de Catalunya

Assessorament personalitzat

Servei arreu de Catalunya

Assessorament personalitzat

Servei arreu de Catalunya

Assessorament financer

Servei arreu de Catalunya

Formació en gestió de negoci

Servei arreu de Catalunya

Formació en gestió de negoci

Servei arreu de Catalunya

Informació i primera orientació

Servei arreu de Catalunya

Assessorament personalitzat

Servei arreu de Catalunya

Punt d'Atenció de Reempresa
Fundació CECOT Innovació

Traspàs de negocis

Servei arreu de Catalunya

Serveis de segona oportunitat

Servei arreu de Catalunya

Membre de la xarxa