#ServeisPerEmprendre

Serveis per a emprenedors

prestats per entitats públiques i privades de Catalunya

URV EMPRÈN (xarxa d'emprenedoria i creació d'empreses de la Universitat Rovira i Virgili)

Universitats i centres tecnològics
#ServeisPerEmprendre

La xarxa URV Emprèn coordina recursos, coneixement, investigació i serveis per dinamitzar i vitalitzar l'emprenedoria i la creació d'empreses a tota la demarcació de Tarragona. La xarxa està integrada per entitats i organismes públics i privats que duen a terme polítiques actives de promoció econòmica.

URV Emprèn

URV Emprèn és una iniciativa liderada per la universitat Rovira i Virgili que té com a principal objectiu fomentar l'esperit emprenedor i ajudar el procés de creació d'empreses de qualitat al nostre territori.

URV Emprèn actua com a plataforma de difusió i coordinació de les diferents iniciatives de suport a l'emprenedoria que ofereixen les diferents institucions i agents del territori.

La tasca d'URV Emprèn s'organitza en quatre àmbits d'actuació diferents: Sensibilització, Assessorament, Formació i Recerca i Divulgació.

Ens adrecem a qualsevol persona amb interès i potencial per emprendre a la demarcació de Tarragona, estigui o no vinculada a la URV.

El servei que la URV Emprèn ofereix a l'emprenedor s'adapta a les característiques particulars de cada fase del procés de creació d'una empresa.

Entenem els projectes d'emprenedoria com a processos personals, vius i canviants, amb necessitats diferents segons el moment. Us podem guiar i tutelar en qualsevol de les fases per les que passa un projecte: Ideació, Naixement, Creixement, Consolidació i Expansió.


Servei arreu de Catalunya, accedeix-hi
Av. Països Catalans, 18
43007 Tarragona
Avinguda de la Universitat, 1
43204 Reus

Serveis de l’entitat
Assessorament dels projectes empresarials TIC
URV EMPRÈN (xarxa d'emprenedoria i creació d'empreses de la Universitat Rovira i Virgili)

Assessorament personalitzat

Servei arreu de Catalunya

Avaluació sobre la creació d'una empresa spin-off amb tecnologia
URV EMPRÈN (xarxa d'emprenedoria i creació d'empreses de la Universitat Rovira i Virgili)

Assessorament personalitzat

Servei arreu de Catalunya

Cessió d'espais del Viver d'empreses
URV EMPRÈN (xarxa d'emprenedoria i creació d'empreses de la Universitat Rovira i Virgili)

Viver d'empreses

Servei arreu de Catalunya

Club de l'emprenedor
URV EMPRÈN (xarxa d'emprenedoria i creació d'empreses de la Universitat Rovira i Virgili)

Xarxa d'intercanvi i networking

Servei arreu de Catalunya

Dia de l'Emprenedoria del Sud de Catalunya
URV EMPRÈN (xarxa d'emprenedoria i creació d'empreses de la Universitat Rovira i Virgili)

Actes i jornades

Servei arreu de Catalunya

Formació empresarial
URV EMPRÈN (xarxa d'emprenedoria i creació d'empreses de la Universitat Rovira i Virgili)

Formació en gestió de negoci

Servei arreu de Catalunya

Seguiment tècnic per a la consolidació de les empreses
URV EMPRÈN (xarxa d'emprenedoria i creació d'empreses de la Universitat Rovira i Virgili)

Assessorament personalitzat

Servei arreu de Catalunya

Servei d'assessorament
URV EMPRÈN (xarxa d'emprenedoria i creació d'empreses de la Universitat Rovira i Virgili)

Assessorament personalitzat

Servei arreu de Catalunya

Servei d'assessorament sobre finançament
URV EMPRÈN (xarxa d'emprenedoria i creació d'empreses de la Universitat Rovira i Virgili)

Assessorament financer

Servei arreu de Catalunya

Servei d'informació
URV EMPRÈN (xarxa d'emprenedoria i creació d'empreses de la Universitat Rovira i Virgili)

Informació i primera orientació

Servei arreu de Catalunya

Serveis de sensibilització
URV EMPRÈN (xarxa d'emprenedoria i creació d'empreses de la Universitat Rovira i Virgili)

Sensibilització per emprendre

Servei arreu de Catalunya

Membre de la xarxa