#ServeisPerEmprendre

Serveis per a emprenedors

prestats per entitats públiques i privades de Catalunya

Consell Comarcal del Pallars Sobirà

Consells comarcals i consorcis
#ServeisPerEmprendre

El Consell Comarcal del Pallars Sobirà és l'òrgan de govern i d'administració de la comarca i va ser creat l'any 1987. La seva organització es configura amb un òrgan col·legiat, el Ple, i un òrgan unipersonal, el President. El ple del Consell Comarcal està format pels regidors dels ajuntaments que el componen.

Àrea de Promoció Econòmica

Aquesta àrea està a la disposició de totes les persones que vulguin participar amb esperit constructiu i actitud proactiva al desenvolupament de la comarca. Orientem, informem i tramitem ajuts per a les empreses, tant per a les que ja estan creades i necessiten una modernització/ampliació, com per a les que es vulguin iniciar en el món empresarial.


Servei comarcal, accedeix-hi
Carrer del Mig, 9
25560 Sort
Serveis de l’entitat
Assessorament empresarial
Consell Comarcal del Pallars Sobirà

Assessorament personalitzat

Servei comarcal

Formació empresarial
Consell Comarcal del Pallars Sobirà

Formació en gestió de negoci

Servei comarcal

Servei d'assessorament i informació
Consell Comarcal del Pallars Sobirà

Assessorament personalitzat

Servei comarcal

Servei d'informació
Consell Comarcal del Pallars Sobirà

Informació i primera orientació

Servei comarcal

Formació i estratègia digital

Servei comarcal

Viver d'empreses
Consell Comarcal del Pallars Sobirà

Viver d'empreses

Servei comarcal

Membre de la xarxa