#ServeisPerEmprendre

Serveis per a emprenedors

prestats per entitats públiques i privades de Catalunya

Ajuntament de Sant Celoni

Ajuntaments i corporacions municipals
#ServeisPerEmprendre

Ajuntament del municipi de Sant Celoni, situat a l'extrem de llevant del Vallès Oriental. Podem trobar els serveis dirigits a l'emprenedor a Sax Sala, Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny

Sax Sala Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny

El Servei de Creació d'empreses té com a finalitat difondre l'esperit emprenedor i la cultura d'empresa, fomentar la creació de l'activitat empresarial, donar suport a la consolidació de la microempresa, així com als treballadors o treballadores autònoms i a les persones emprenedores. S'adreça a persones que vulguin crear el seu propi negoci i a les petites empreses en procés de consolidació. Alguns serveis que s'ofereixen: assessorament, Pla d'Empresa, formació empresarial...


Servei comarcal, accedeix-hi
Carrer Montserrat, 28
08470 Sant Celoni
Serveis de l’entitat
Assessorament a persones emprenedores
Ajuntament de Sant Celoni

Informació i primera orientació

Servei comarcal

Assessorament financer
Ajuntament de Sant Celoni

Assessorament financer

Servei comarcal

Assessorament personalitzat

Servei comarcal

Formació empresarial
Ajuntament de Sant Celoni

Formació en gestió de negoci

Servei comarcal

Informació i consultes en línia
Ajuntament de Sant Celoni

Informació i primera orientació

Servei comarcal

Jornades Empresarials
Ajuntament de Sant Celoni

Actes i jornades

Servei comarcal

Networking
Ajuntament de Sant Celoni

Xarxa d'intercanvi i networking

Servei comarcal

Programa Accelera el creixement
Ajuntament de Sant Celoni

Assessorament personalitzat

Servei comarcal

Punt d'Atenció de Reempresa
Ajuntament de Sant Celoni

Traspàs de negocis

Servei comarcal

Sensibilització
Ajuntament de Sant Celoni

Sensibilització per emprendre

Servei comarcal

Membre de la xarxa