#ServeisPerEmprendre

Serveis per a emprenedors

prestats per entitats públiques i privades de Catalunya

Ajuntament de Rubí

Ajuntaments i corporacions municipals
#ServeisPerEmprendre

Ajuntament del municipi de Rubí, ciutat del Vallès Occidental. Podem trobar els serveis dirigits als emprenedors a l'Oficina de Serveis a l'Empresa.

Oficina de Serveis a l'Empresa

Està integrada en l'àmbit de Promoció Econòmica i és el servei que desenvolupa les polítiques de dinamització empresarial i impulsa el creixement econòmic del territori, donant suport a les empreses i a la iniciativa emprenedora.


Servei municipal, accedeix-hi
Carrer de Can Serra, 3
08191 Rubí
Plaça Pere Aguilera, 1
08191 Rubí

Serveis de l’entitat

Assessorament personalitzat

Servei municipal

Assessorament financer
Ajuntament de Rubí

Assessorament financer

Servei municipal

Assessorament personalitzat

Servei municipal

Tramitació i gestions legals

Servei municipal

Formació empresarial
Ajuntament de Rubí

Formació en gestió de negoci

Servei municipal

Informació i primera orientació

Servei municipal

Punt d'Atenció de Reempresa
Ajuntament de Rubí

Traspàs de negocis

Servei municipal

Sensibilització per emprendre

Servei municipal

Formació i estratègia digital

Servei municipal

Membre de la xarxa