#ServeisPerEmprendre

Serveis per a emprenedors

prestats per entitats públiques i privades de Catalunya

Cambra Oficial de Comerç Indústria i Navegació de Palamós

Cambres de comerç
#ServeisPerEmprendre

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Palamós es va constituir el 25 de novembre de 1886 i es configura com a organisme de representació empresarial, així com a Òrgan consultiu i de Col·laboració amb les Administracions públiques.

Centre d'emprenedoria i internacionalització

Centre que ajuda els nous emprenedors, estimula la creació d'empreses i fomenta la creació de nous llocs de treball.


Servei comarcal, accedeix-hi
Carrer Dídac Garrell, 10, 2n
17230 Palamós
Serveis de l’entitat
Accions de sensibilització
Cambra Oficial de Comerç Indústria i Navegació de Palamós

Sensibilització per emprendre

Servei comarcal

Assessorament financer
Cambra Oficial de Comerç Indústria i Navegació de Palamós

Assessorament financer

Servei comarcal

Espai d'allotjament
Cambra Oficial de Comerç Indústria i Navegació de Palamós

Centre de negocis

Servei comarcal

Facilitació del traspàs de negocis
Cambra Oficial de Comerç Indústria i Navegació de Palamós

Traspàs de negocis

Servei comarcal

Formació empresarial
Cambra Oficial de Comerç Indústria i Navegació de Palamós

Formació en gestió de negoci

Servei comarcal

Punt d'assessorament a l'emprenedor
Cambra Oficial de Comerç Indústria i Navegació de Palamós

Assessorament personalitzat

Servei comarcal

Servei d'informació
Cambra Oficial de Comerç Indústria i Navegació de Palamós

Informació i primera orientació

Servei comarcal