#ServeisPerEmprendre

Serveis per a emprenedors

prestats per entitats públiques i privades de Catalunya

IMPO (Institut Municipal de Promoció d'Olot)

Ajuntaments i corporacions municipals
#ServeisPerEmprendre

Organisme autònom de l'Ajuntament d'Olot que té delegades les funcions de Promoció Econòmica de la Ciutat.


Servei comarcal, accedeix-hi
Carrer Tomàs Lorenzana, 15
17800 Olot
Serveis de l’entitat
Assessorament, acompanyament i mentoria empresarial
IMPO (Institut Municipal de Promoció d'Olot)

Assessorament personalitzat

Servei comarcal

Borsa d'espais lliures
IMPO (Institut Municipal de Promoció d'Olot)

Viver d'empreses

Servei comarcal

Cicle de gestió empresarial
IMPO (Institut Municipal de Promoció d'Olot)

Formació en gestió de negoci

Servei comarcal

Fòrum d'inversors
IMPO (Institut Municipal de Promoció d'Olot)

Xarxa d'intercanvi i networking

Servei comarcal

Fòrum d'oportunitats empresarials
IMPO (Institut Municipal de Promoció d'Olot)

Xarxa d'intercanvi i networking

Servei comarcal

Gestió Base TIC
IMPO (Institut Municipal de Promoció d'Olot)

Formació i estratègia digital

Servei comarcal

Informació i Formació per a emprenedors TIC
IMPO (Institut Municipal de Promoció d'Olot)

Formació i estratègia digital

Servei comarcal

Informació per emprenedors
IMPO (Institut Municipal de Promoció d'Olot)

Informació i primera orientació

Servei comarcal

Jornades empresarials
IMPO (Institut Municipal de Promoció d'Olot)

Actes i jornades

Servei comarcal

Premis 100% Emprenedors
IMPO (Institut Municipal de Promoció d'Olot)

Premis i convocatòries

Servei comarcal

Premis Millors Projectes de Final de Cicle
IMPO (Institut Municipal de Promoció d'Olot)

Premis i convocatòries

Servei comarcal

Punt de benvinguda empresarial
IMPO (Institut Municipal de Promoció d'Olot)

Tramitació i gestions legals

Servei comarcal

Recerca de finançament
IMPO (Institut Municipal de Promoció d'Olot)

Assessorament financer

Servei comarcal

Seminaris emprenedors
IMPO (Institut Municipal de Promoció d'Olot)

Formació en gestió de negoci

Servei comarcal

Servei Reempresa
IMPO (Institut Municipal de Promoció d'Olot)

Traspàs de negocis

Servei comarcal

Formació i estratègia digital

Servei comarcal

Sóc empresari/a: Parlem-ne?
IMPO (Institut Municipal de Promoció d'Olot)

Actes i jornades

Servei comarcal

Tallers de responsabilitat social empresarial (Seminaris Emprenedors)
IMPO (Institut Municipal de Promoció d'Olot)

Sensibilització per emprendre

Servei comarcal

Tallers emprenedoria IES
IMPO (Institut Municipal de Promoció d'Olot)

Sensibilització per emprendre

Servei comarcal

Membre de la xarxa