#ServeisPerEmprendre

Serveis per a emprenedors

prestats per entitats públiques i privades de Catalunya

EMFO (Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l'Ocupació, SL)

Ajuntaments i corporacions municipals
#ServeisPerEmprendre

EMFO és una empresa de l'Ajuntament de Mollet, que té com a objectiu fomentar el desenvolupament econòmic de Mollet i el Baix Vallès, donant suport i oferint totes aquelles eines necessàries als ciutadans que tenen una idea de negoci i volen crear una empresa.


Servei municipal, accedeix-hi
Carrer Riera, 7
08100 Mollet del Vallès
Serveis de l’entitat
Formació en gestió empresarial per a emprenedors
EMFO (Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l'Ocupació, SL)

Formació en gestió de negoci

Servei municipal

Informació per a l'emprenedor
EMFO (Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l'Ocupació, SL)

Informació i primera orientació

Servei municipal

Punt d'Atenció de Reempresa
EMFO (Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l'Ocupació, SL)

Traspàs de negocis

Servei municipal

Serveis d'informació, d'assessorament i formació digitals - Punt TIC
EMFO (Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l'Ocupació, SL)

Formació i estratègia digital

Servei municipal

Suport a l'Emprenedoria
EMFO (Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l'Ocupació, SL)

Assessorament personalitzat

Servei municipal

Membre de la xarxa