#ServeisPerEmprendre

Serveis per a emprenedors

prestats per entitats públiques i privades de Catalunya

Consell Comarcal del Baix Empordà

Consells comarcals i consorcis
#ServeisPerEmprendre

El Consell comarcal és l'òrgan de govern i d'administració de la comarca. La seva organització, com en tots els ens locals de Catalunya, es configura amb un òrgan col·legiat, el ple, i un òrgan unipersonal, el president. Compten, però, amb un figura integrada en la cúpula del govern: el gerent. Aquest és un professional que té plena dedicació a l'execució de les tasques del govern i l'administració comarcals.

Àrea de Promoció Econòmica


Servei comarcal, accedeix-hi
Plaça Joan Carreras i Dagas, 4-5
17100 La Bisbal d'Empordà
Serveis de l’entitat

Assessorament personalitzat

Servei comarcal

Formació en gestió empresarial per a emprenedors
Consell Comarcal del Baix Empordà

Formació en gestió de negoci

Servei comarcal

Informació a emprenedors
Consell Comarcal del Baix Empordà

Informació i primera orientació

Servei comarcal

Membre de la xarxa