#ServeisPerEmprendre

Serveis per a emprenedors

prestats per entitats públiques i privades de Catalunya

Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, Fundació Privada

Universitats i centres tecnològics
#ServeisPerEmprendre

El ParcUdG és un medi que contribueix a l'atracció, la creació i el desenvolupament d'empreses altament innovadores, spin-offs i start-ups basades en la tecnologia i el coneixement i les relacionades amb l'R+D, en particular les de la Universitat de Girona, promovent la transferència del coneixement que generen. Alhora, fomenta la interacció i relació entre aquests agents i els de l'entorn i promou la connexió entre aquest medi i aquests agents locals amb l'entorn global.

Àrea d'Innovació i Desenvolupament Empresarial

El Parc aporta, directament o indirectament, uns serveis que faciliten l'activitat d'investigació i innovació de les empreses. De forma directa, el Parc ajuda a dissenyar la unitat d'R+D que l'empresa ubica aquí, ajuda que aquesta unitat sigui sostenible des del punt de vista econòmic, es dóna suport per trobar socis tecnològics i es proporcionen eines per internacionalitzar l'activitat investigadora de l'empresa. Indirectament, el Parc disposa d'acords amb proveïdors especialitzats que faciliten l'activitat de recerca, de transferència de tecnologia i creació d'empreses.


Servei provincial, accedeix-hi
Carrer de Pic de Peguera, 15
17003 Girona
Serveis de l’entitat
Espais disponibles per a emprenedors
Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, Fundació Privada

Espai de coworking

Servei provincial

Innovació i desenvolupament empresarial
Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, Fundació Privada

Assessorament personalitzat

Servei provincial

Viver d'empreses
Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, Fundació Privada

Viver d'empreses

Servei provincial