#ServeisPerEmprendre

Serveis per a emprenedors

prestats per entitats públiques i privades de Catalunya

Consell Comarcal de la Terra Alta

Consells comarcals i consorcis
#ServeisPerEmprendre

El Consell Comarcal de la Terra Alta és una entitat local supramunicipal formada per l'agrupació de municipis contigus, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia per al compliment de les seves finalitats.

Àrea de Desenvolupament Econòmic

Àrea del consell, integrada per tres tècnics, responsable de tots els temes d'emprenedoria, turisme, i la resta d'accions lligades al desenvolupament. Forma part de la Xarxa Catalunya Emprèn.


Servei comarcal, accedeix-hi
Carrer Bassa d'en Gaire, 1, baixos
43780 Gandesa
Serveis de l’entitat
Assessorament financer
Consell Comarcal de la Terra Alta

Assessorament financer

Servei comarcal

Assessorament personalitzat

Servei comarcal

Formació empresarial
Consell Comarcal de la Terra Alta

Formació en gestió de negoci

Servei comarcal

Informació i orientació
Consell Comarcal de la Terra Alta

Informació i primera orientació

Servei comarcal

Informació, mediació i assessorament financer
Consell Comarcal de la Terra Alta

Mediació financera

Servei comarcal

Sensibilització
Consell Comarcal de la Terra Alta

Sensibilització per emprendre

Servei comarcal

Membre de la xarxa