#ServeisPerEmprendre

Serveis per a emprenedors

prestats per entitats públiques i privades de Catalunya

Consell Comarcal del Priorat

Consells comarcals i consorcis
#ServeisPerEmprendre

Els consells comarcals tenen com a principal funció ser una eina al servei del reequilibri territorial i assegurar la prestació de serveis als municipis que, per les seves característiques, no poden disposar-ne. Han de vetllar pels interessos de la comarca i prestar serveis comarcals o supramunicipals. També poden coordinar serveis municipals entre ells i organitzar-ne de nous que no estiguin coberts pels governs locals.

Àrea de Promoció Comarcal

Aquesta àrea s'encarrega, entre d'altres, de l'impuls i la coordinació de les actuacions relacionades amb el foment de l'ocupació i l'emprenedoria.


Servei comarcal, accedeix-hi
Plaça de la Quartera, 1
43730 Falset
Serveis de l’entitat
Assessorament empresarial
Consell Comarcal del Priorat

Assessorament personalitzat

Servei comarcal

Emprenedoria social
Consell Comarcal del Priorat

Assessorament personalitzat

Servei comarcal

Formació empresarial
Consell Comarcal del Priorat

Formació en gestió de negoci

Servei comarcal

Informació i orientació
Consell Comarcal del Priorat

Informació i primera orientació

Servei comarcal

Informació, assessorament i formació TIC
Consell Comarcal del Priorat

Formació i estratègia digital

Servei comarcal

Seguiment i consolidació d'empreses
Consell Comarcal del Priorat

Assessorament personalitzat

Servei comarcal

Sensibilització
Consell Comarcal del Priorat

Sensibilització per emprendre

Servei comarcal

Membre de la xarxa