#ServeisPerEmprendre

Serveis per a emprenedors

prestats per entitats públiques i privades de Catalunya

Ajuntament del Vendrell

Ajuntaments i corporacions municipals
#ServeisPerEmprendre

Ajuntament del municipi del Vendrell, situat a la comarca del Baix Penedès. Podeu trobar els serveis dirigits als emprenedors a l'Àrea de Promoció Econòmica.

L'Eina Espai Empresarial

És un servei que treballa per promoure tant la creació i la consolidació de noves empreses i de projectes d'autoocupació, com la millora i el creixement de les empreses existents, de forma que es creïn llocs de treball i es generi riquesa.


Servei comarcal, accedeix-hi
Camí Reial, 13-17
43700 El Vendrell
Serveis de l’entitat
Acompanyament financer
Ajuntament del Vendrell

Mediació financera

Servei comarcal

Actes i Jornades
Ajuntament del Vendrell

Actes i jornades

Servei comarcal

Assessorament financer

Servei comarcal

Assessorament especialitzat
Ajuntament del Vendrell

Assessorament personalitzat

Servei comarcal

Assessorament per a la consolidació
Ajuntament del Vendrell

Assessorament personalitzat

Servei comarcal

Formació empresarial
Ajuntament del Vendrell

Formació en gestió de negoci

Servei comarcal

Segones oportunitats
Ajuntament del Vendrell

Serveis de segona oportunitat

Servei comarcal

Assessorament personalitzat

Servei comarcal

Servei d'informació
Ajuntament del Vendrell

Informació i primera orientació

Servei comarcal

Servei de sensibilització
Ajuntament del Vendrell

Sensibilització per emprendre

Servei comarcal

Formació i estratègia digital

Servei comarcal

Viver d'Empreses
Ajuntament del Vendrell

Viver d'empreses

Servei comarcal

Xarxa Emprenedora
Ajuntament del Vendrell

Xarxa d'intercanvi i networking

Servei comarcal

Membre de la xarxa