#ServeisPerEmprendre

Serveis per a emprenedors

prestats per entitats públiques i privades de Catalunya

Ajuntament del Prat de Llobregat

Ajuntaments i corporacions municipals
#ServeisPerEmprendre

L'Ajuntament del Prat de Llobregat és una entitat pública local que proporciona diferents serveis als emprenedors. Entre aquests serveis trobem el servei de creació d'empreses, el servei de formació per emprendre i el club El Prat Emprèn.

CPE (Centre de Promoció Econòmica)

El centre és un edifici municipal depenent de l'Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació. Les activitats estan orientades a satisfer les necessitats i expectatives de l'entorn laboral i empresarial i adreçades bàsicament a tres tipus de clients/usuaris: treballadors en situació d'atur, treballadors en actiu i empreses/comerços.


Servei municipal, accedeix-hi
Carrer de les Moreres, 48
08820 El Prat de Llobregat
Serveis de l’entitat

Formació en gestió de negoci

Servei municipal

Informació i primera orientació

Servei municipal

Jornades empresarials
Ajuntament del Prat de Llobregat

Actes i jornades

Servei municipal

Sensibilització per emprendre

Servei municipal

Premis i convocatòries

Servei municipal

Premis El Prat Emprèn
Ajuntament del Prat de Llobregat

Premis i convocatòries

Servei municipal

Punt d'Atenció de Reempresa
Ajuntament del Prat de Llobregat

Traspàs de negocis

Servei municipal

Servei d'assessorament per al pla d'empresa
Ajuntament del Prat de Llobregat

Assessorament personalitzat

Servei municipal

Servei de suport a la consolidació empresarial
Ajuntament del Prat de Llobregat

Assessorament personalitzat

Servei municipal

Servei de suport a les persones emprenedores
Ajuntament del Prat de Llobregat

Ajuts i subvencions

Servei municipal

Serveis de sensibilització
Ajuntament del Prat de Llobregat

Sensibilització per emprendre

Servei municipal

Subvencions a les empreses
Ajuntament del Prat de Llobregat

Ajuts i subvencions

Servei municipal

Membre de la xarxa