#ServeisPerEmprendre

Serveis per a emprenedors

prestats per entitats públiques i privades de Catalunya

Baix Ebre Innova, SL

Consells comarcals i consorcis
#ServeisPerEmprendre

La finalitat de Baix Ebre Innova SL és afavorir la creació, el desenvolupament i la consolidació d'activitats empresarials i industrials. Baix Ebre Innova SL és una empresa de capital públic, participada íntegrament pel Consell Comarcal del Baix Ebre, que té com a objecte el suport a les iniciatives empresarials, ja siguin de nova creació com d'aquelles ja existents.


Servei comarcal, accedeix-hi
Polígon Venta Nova, Parc 0
43894 Camarles
Serveis de l’entitat

Assessorament financer

Servei comarcal

Assessorament empresarial
Baix Ebre Innova, SL

Assessorament personalitzat

Servei comarcal

Assessorament personalitzat

Servei comarcal

Sensibilització per emprendre

Servei comarcal

Sensibilització per emprendre

Servei comarcal

Jornades empresarials
Baix Ebre Innova, SL

Actes i jornades

Servei comarcal

Networking
Baix Ebre Innova, SL

Xarxa d'intercanvi i networking

Servei comarcal

Viver d'empreses

Servei comarcal

Assessorament personalitzat

Servei comarcal

Membre de la xarxa