#ServeisPerEmprendre

Serveis per a emprenedors

prestats per entitats públiques i privades de Catalunya

LabCoop, SCCL

Entitats socials i cooperatives
#ServeisPerEmprendre

LabCoop és una comunitat que acull, incuba i impulsa iniciatives d'emprenedoria social cooperativa. Entenem que les iniciatives d'emprenedoria social són aquelles que, a través d'una activitat econòmica, persegueixen: transformar l'economia, la societat, la cultura, cooperativitzar l'activitat, sostenir-se al llarg del temps i multiplicar el seu model. LabCoop proposa posar èmfasi en la dimensió necessàriament cooperativa de l'emprenedoria social. LabCoop també impulsa iniciatives d'innovació social, que són aquelles que desenvolupen activitats transformadores de la realitat social, econòmica, política, cultural o ambiental, malgrat que no estiguin necessàriament vinculades a una iniciativa emprenedora. Entenem la innovació com una actitud, una manera de fer les coses i no una fi o un objectiu en sí mateixa; la innovació és l'eina, l'actitud o el recurs que permet la creativitat necessària per desenvolupar l'emprenedoria social.


Servei arreu de Catalunya, accedeix-hi
Casp, 43, baixos
08009 Barcelona
Serveis de l’entitat

Acceleració i incubació

Servei arreu de Catalunya

Assessorament personalitzat

Servei arreu de Catalunya

Formació en gestió de negoci

Servei arreu de Catalunya

Formació en gestió de negoci

Servei arreu de Catalunya

Incubadora d'empreses

Servei arreu de Catalunya

Social Start Up
LabCoop, SCCL

Mentoria empresarial

Servei arreu de Catalunya

Membre de la xarxa