#ServeisPerEmprendre

Serveis per a emprenedors

prestats per entitats públiques i privades de Catalunya

ICAB (Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona)

Associacions empresarials i professionals
#ServeisPerEmprendre

L'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona és una corporació de Dret Públic que té com a missió fonamental la defensa de la professió d'advocat, dels interessos professionals dels col·legiats, així com garantir que, en l'exercici de la professió, es respecti l'ordenament jurídic vigent, la deontologia i les bones pràctiques, així com els drets i els interessos de les persones destinatàries de l'actuació professional i l'interès públic.
El nostre repte és, per tant, oferir serveis d'alta qualitat per als nostres col·legiats i per a la societat, donant-los un valor afegit. Oferim suport a les persones emprenedores perquè puguin crear, consolidar la seva empresa i créixer.

Servei d'Ocupació i Orientació Professional

El Servei d'Ocupació i Orientació Professional (SOOP) té com a finalitat interactuar entre aquells professionals del Dret interessats en la recerca d'ocupació i els despatxos d'advocats/des i altres entitats que necessiten contractar-los.
Respecte a l'àmbit de l'emprenedoria, el Servei de creació i consolidació empresarial, ofereix informació, orientació, assessorament, formació, difusió, cultura emprenedora innovadora i accés al finançament.


Servei arreu de Catalunya, accedeix-hi
Carrer Mallorca, 283
08037 Barcelona
Serveis de l’entitat
Assessorament empresarial
ICAB (Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona)

Assessorament personalitzat

Servei arreu de Catalunya

Assessorament per a l'accés al finançament
ICAB (Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona)

Assessorament financer

Servei arreu de Catalunya

Formació empresarial
ICAB (Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona)

Formació en gestió de negoci

Servei arreu de Catalunya

Informació per a la creació i consolidació empresarial
ICAB (Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona)

Informació i primera orientació

Servei arreu de Catalunya

Membre de la xarxa