#ServeisPerEmprendre

Serveis per a emprenedors

prestats per entitats públiques i privades de Catalunya

Ibercaja Banco, SA

Entitats financeres
#ServeisPerEmprendre

Ibercaja és una Institució de Crèdit que té per objecte promoure, custodiar i administrar l'estalvi, amb la finalitat de contribuir al desenvolupament socioeconòmic de les seves zones d'actuació que ho han generat, fent-ho fructífer en condicions de màxima seguretat per als impositors i per a la Institució, mitjançant la correcta inversió, gestió o administració dels recursos financers que li són confiats, destinant els resultats obtinguts a la dotació de reserves i a la creació i realització d'obres d'interès social, especialment en els camps de l'ensenyament, els serveis d'assistència social, recerca, cultura, sanitat pública i altres actuacions de caràcter estratègic que impulsin i fomentin el desenvolupament socioeconòmic en el seu àmbit d'actuació territorial. Podrà accedir a tots els serveis d'aquesta entitat a qualsevol de les seves oficines del territori català.


Servei arreu de Catalunya, accedeix-hi
Carrer Mallorca, 260
08008 Barcelona
Carrer Doctora Castells, 1
25001 Lleida

Rambla Nova, 117
43001 Tarragona

Carrer Emili Grahit, 6-8
17002 Girona

Serveis de l’entitat

Préstecs i avals

Servei arreu de Catalunya