#ServeisPerEmprendre

Serveis per a emprenedors

prestats per entitats públiques i privades de Catalunya

Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques

Associacions empresarials i professionals
#ServeisPerEmprendre

El Gremi té els seus orígens a l'any 1211, però va ser el 1892 quan es va reconstituir com a organització empresarial moderna. El seu principal objectiu és formar, assessorar i defensar les empreses davant l'Administració, les institucions socials i entitats vinculades d'alguna manera al sector. Dotem tant les pimes com les empreses de nova creació d'un ventall de serveis d'incorporació difícil i costosa dins la seva estructura empresarial, aconseguint així una important millora en el seu nivell de competitivitat.

Coordinació de projectes

El servei dóna resposta a les demandes d'informació, d'assessorament, de consultoria i de formació a empreses del sector de la construcció i afins. El serveis que proporciona són: servei de formació a través de programes d'aprenentatge experimental; servei d'assessorament en els processos d'internacionalització i servei d'informació sobre el marc jurídic de referència, finançament, estadístiques i estudis de mercat.


Servei arreu de Catalunya, accedeix-hi
Gran Via de les Corts Catalanes, 663
08010 Barcelona
Serveis de l’entitat
Assessorament financer
Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques

Assessorament financer

Servei arreu de Catalunya

Assessorament i consultoria
Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques

Assessorament personalitzat

Servei arreu de Catalunya

Consultoria i assessorament empresarial
Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques

Assessorament personalitzat

Servei arreu de Catalunya

Suport a la creació d'empreses. Elecció de la forma jurídica
Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques

Informació i primera orientació

Servei arreu de Catalunya

Tràmits i legalització d'empreses
Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques

Tramitació i gestions legals

Servei arreu de Catalunya