#ServeisPerEmprendre

Serveis per a emprenedors

prestats per entitats públiques i privades de Catalunya

Finanzarel, SL

Inversors privats i col·lectius
#ServeisPerEmprendre

Finanzarel és una iniciativa encaminada a obrir noves vies de finançament a les empreses fora del tradicional mercat bancari. El seu objectiu és crear alternatives eficients de finançament i innovar en la manera en què les empreses i els inversors es relacionen, facilitant noves vies de comunicació que permetin major agilitat i flexibilitat.


Servei arreu de Catalunya, accedeix-hi
Via Augusta, 252-260, 4a planta
08017 Barcelona
Serveis de l’entitat
Descompte de factures
Finanzarel, SL

Préstecs i avals

Servei arreu de Catalunya