#ServeisPerEmprendre

Serveis per a emprenedors

prestats per entitats públiques i privades de Catalunya

CTAC (Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya)

Associacions empresarials i professionals
#ServeisPerEmprendre

Organització interprofessional, d'àmbit autonòmic, que enquadra els professionals i treballadors per compte propi inscrits en el Règim Especial d'Autònoms de la Seguretat Social. Entre els seus objectius està actuar davant de les Administracions Públiques i entitats privades com a organització de caràcter consultiu i reivindicatiu per a la millora de les condicions professionals i, en general, elevar el nivell de qualitat de vida d'aquest col·lectiu.


Servei arreu de Catalunya, accedeix-hi
Rambla Santa Mònica, 10, 2n
08002 Barcelona
Carrer Miquel Blay, 1
17001 Girona

Carrer Ixart, 11, 1a planta
43003 Tarragona

Avinguda Catalunya, 2
25002 Lleida

Serveis de l’entitat
Acompanyament financer
CTAC (Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya)

Mediació financera

Servei arreu de Catalunya

Assessorament empresarial
CTAC (Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya)

Assessorament personalitzat

Servei arreu de Catalunya

Assessorament financer per a autònoms
CTAC (Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya)

Assessorament financer

Servei arreu de Catalunya

Formació en gestió empresarial per a autònoms
CTAC (Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya)

Formació en gestió de negoci

Servei arreu de Catalunya

Informació i orientació
CTAC (Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya)

Informació i primera orientació

Servei arreu de Catalunya

Itinerari personalitzat d'assessorament per a autònoms
CTAC (Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya)

Assessorament personalitzat

Servei arreu de Catalunya

Membre de la xarxa