#ServeisPerEmprendre

Serveis per a emprenedors

prestats per entitats públiques i privades de Catalunya

COMB (Col·legi Oficial de Metges de Barcelona)

Associacions empresarials i professionals
#ServeisPerEmprendre

Corporació de caràcter professional que representa el col·lectiu de metges i metgesses que exerceixen la medicina a la província de Barcelona, i assumeix un seguit de competències i funcions en tot allò que afecta la salut pública, l'ordenació de l'exercici de la medicina i la conservació dels seus valors ètics.

Àrea d'Innovació i Tecnologia (Meditecnologia)

Meditecnologia pertany al Grup Med, el conjunt d'empreses de serveis creat pel COMB. Meditecnologia neix l'any 1995 amb un objectiu clar: apropar les noves tecnologies i les seves aplicacions a l'àmbit mèdic i sanitari als col·legiats. Creada per una organització oberta al canvi i a l'avenç continu, el naixement de Meditecnologia suposa l'aposta definitiva i a llarg termini del COMB per les noves tecnologies.


Servei arreu de Catalunya, accedeix-hi
Passeig de la Bonanova, 47
08017 Barcelona
Serveis de l’entitat
Iniciativa Metge Emprenedor
COMB (Col·legi Oficial de Metges de Barcelona)

Assessorament personalitzat

Servei arreu de Catalunya