#ServeisPerEmprendre

Serveis per a emprenedors

prestats per entitats públiques i privades de Catalunya

Col·legi de Graduats Socials de Barcelona

Associacions empresarials i professionals
#ServeisPerEmprendre

El Col·legi de Graduats Socials de Barcelona és una corporació de dret públic, dotada de personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat per obrar en compliment de les seves finalitats, que es configura com a instància de gestió dels interessos vinculats a l'exercici de la professió de graduat social, i com a vehicle de participació dels col·legiats en l'administració d'aquests interessos.


Servei provincial, accedeix-hi
Carrer de Còrsega, 227
08036 Barcelona
Gran Passeig de Ronda, 164
25008 Lleida

Carrer Tomàs Mieres, 5
17005 Girona

Serveis de l’entitat
Formació en gestió empresarial per a autònoms
Col·legi de Graduats Socials de Barcelona

Formació en gestió de negoci

Servei provincial

Itinerari personalitzat d'assessorament per a autònoms
Col·legi de Graduats Socials de Barcelona

Assessorament personalitzat

Servei provincial

Assessorament personalitzat

Servei provincial

Membre de la xarxa