#ServeisPerEmprendre

Serveis per a emprenedors

prestats per entitats públiques i privades de Catalunya

Col·legi d'Economistes de Catalunya

Associacions empresarials i professionals
#ServeisPerEmprendre

El Col·legi d'Economistes de Catalunya és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat per al compliment dels seus objectius, que es regeix, principalment, per uns estatuts propis i per la Llei de Col·legis Professionals aprovada pel Parlament de Catalunya. Actualment, el Col·legi, que compta amb més de 6.300 economistes dedicats professionalment a les diferents vessants de l'economia i de l'empresa, està considerat com una institució que, a través de l'organització d'activitats i serveis molt diversos, es configura com un centre de formació i reciclatge dels economistes i com un fòrum d'opinió obert a la societat en general.

Grup de Treball d'Emprenedoria i Creació d'Empreses

Grup format per economistes relacionats amb l'àmbit de l'emprenedoria.


Servei arreu de Catalunya, accedeix-hi
Plaça Gal·la Placídia, 32
08006 Barcelona
Carrer Joan Maragall, 44-46, ent.
17002 Girona

Carrer Pere Cabrera, 16, 1r G
25001 Lleida

Rambla Nova, 58-60, 5è A
43004 Tarragona

Serveis de l’entitat
EconomistesBAN - 360º Assessorament
Col·legi d'Economistes de Catalunya

Assessorament personalitzat

Servei arreu de Catalunya

EconomistesBAN - 360º Finançament
Col·legi d'Economistes de Catalunya

Business angels i capital de risc

Servei arreu de Catalunya

Formació en emprenedoria
Col·legi d'Economistes de Catalunya

Formació en gestió de negoci

Servei arreu de Catalunya

Formació en gestió empresarial per a autònoms
Col·legi d'Economistes de Catalunya

Formació en gestió de negoci

Servei arreu de Catalunya

Itinerari personalitzat d'assessorament per a autònoms
Col·legi d'Economistes de Catalunya

Assessorament personalitzat

Servei arreu de Catalunya

Membre de la xarxa