#ServeisPerEmprendre

Serveis per a emprenedors

prestats per entitats públiques i privades de Catalunya

BBVA, SA

Entitats financeres
#ServeisPerEmprendre

BBVA és un grup multinacional líder que ofereix serveis financers en més de 30 països i a 53 milions de clients en tot el món. El BBVA té un model de fer banca basat en quatre pilars: un model de portafolis diversificat i equilibrat, en termes de geografia, negocis i clients, amb posicionament de lideratge en les franquícies en què està present; model de negoci centrat en el client, amb uns models de distribució líders en eficiències i molt dirigits a la innovació i la tecnologia; model de gestió caracteritzat per dos principis inherents a BBVA: prudència i anticipació; model de govern inspirat en la integritat i la transparència, que busca generar el màxim valor per a l'accionista. Podrà accedir a tots els serveis d'aquesta entitat a qualsevol de les seves oficines del territori català.


Servei arreu de Catalunya, accedeix-hi
Plaça Catalunya, 5
08002 Barcelona
Rambla Ferran, 26
25007 Lleida

Rambla Nova, 58-60, 1r
43004 Tarragona

Plaça del Marquès de Camps, 6
17001 Girona

Serveis de l’entitat

Informació i primera orientació

Servei arreu de Catalunya

Informació i primera orientació

Servei arreu de Catalunya

Préstecs i avals

Servei arreu de Catalunya