#ServeisPerEmprendre

Serveis per a emprenedors

prestats per entitats públiques i privades de Catalunya

Barcelona Activa

Ajuntaments i corporacions municipals
#ServeisPerEmprendre

Barcelona Activa, integrada en l'àrea d'Economia, Empresa i Ocupació, és l'organització executora de les polítiques de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona. Des de fa més de 25 anys impulsa el creixement econòmic de Barcelona i el seu àmbit d'influència donant suport a les empreses, la iniciativa emprenedora i l'ocupació. Alhora, promociona la ciutat internacionalment i els seus sectors estratègics en clau de proximitat al territori. La seva missió consisteix a ser l'organització de referència al servei de les polítiques de suport a l'empresa, a la creació d'ocupació i a la projecció internacional de Barcelona com un entorn excel·lent per a l'activitat econòmica i el progrés social.


Servei municipal, accedeix-hi
Carrer Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
Serveis de l’entitat

Acceleració i incubació

Servei municipal

Acceleració i incubació

Servei municipal

Activitats per emprendre
Barcelona Activa

Formació en gestió de negoci

Servei municipal

Assessorament personalitzat

Servei municipal

Mentoria empresarial

Servei municipal

Assessorament personalitzat

Servei municipal

Formació en gestió de negoci

Servei municipal

Idees amb Futur
Barcelona Activa

Assessorament personalitzat

Servei municipal

Idees Madures
Barcelona Activa

Assessorament personalitzat

Servei municipal

Incubadora d'empreses

Servei municipal

Incubadora d'empreses

Servei municipal

Incubadora d'empreses

Servei municipal

Viver d'empreses

Servei municipal

Formació en gestió de negoci

Servei municipal

Assessorament personalitzat

Servei municipal

Assessorament personalitzat

Servei municipal

Assessorament personalitzat

Servei municipal

Assessorament personalitzat

Servei municipal

Assessorament personalitzat

Servei municipal

Traspàs de negocis

Servei municipal

Saló Biz Barcelona
Barcelona Activa

Actes i jornades

Servei municipal

Assessorament personalitzat

Servei municipal

Borsa de professionals

Servei municipal

Tramitació i gestions legals

Servei municipal

Assessorament financer

Servei municipal

Sessions informatives
Barcelona Activa

Informació i primera orientació

Servei municipal

Membre de la xarxa