#ServeisPerEmprendre

Serveis per a emprenedors

prestats per entitats públiques i privades de Catalunya

Sensibilització

Ajuntament de Sant Celoni
Coneixements | Sensibilització per emprendre
#ServeisPerEmprendre

De la idea al negoci: l'objectiu és que les persones emprenedores puguin reflexionar en la seva idea o projecte de negoci, sobre els factors clau dels emprenedors i les seves habilitats. Disposem de píndoles informatives a la web municipal i de notícies relacionades amb l'àmbit emprenedor relatives a la formació pròpia i d'altres organismes, així com de les convocatòries de subvencions d'aquest àmbit. També tractem com es generen les idees, les dinàmiques, tractem casos reals i què és l'autoocupació.

Aquest servei et pot anar bé si...
Estàs a la fase:
Ideació
Estàs al sector:
Tots els sectors
Servei comarcal, accedeix-hi
Carrer Montserrat, 28
08470 Sant Celoni
Altres serveis de l’entitat
Assessorament a persones emprenedores
Ajuntament de Sant Celoni

Informació i primera orientació

Sant Celoni

Servei comarcal

Assessorament financer
Ajuntament de Sant Celoni

Assessorament financer

Sant Celoni

Servei comarcal

Assessorament personalitzat

Sant Celoni

Servei comarcal

Formació empresarial
Ajuntament de Sant Celoni

Formació en gestió de negoci

Sant Celoni

Servei comarcal

Informació i consultes en línia
Ajuntament de Sant Celoni

Informació i primera orientació

Sant Celoni

Servei comarcal

Jornades Empresarials
Ajuntament de Sant Celoni

Actes i jornades

Sant Celoni

Servei comarcal

Networking
Ajuntament de Sant Celoni

Xarxa d'intercanvi i networking

Sant Celoni

Servei comarcal

Programa Accelera el creixement
Ajuntament de Sant Celoni

Assessorament personalitzat

Sant Celoni

Servei comarcal

Punt d'Atenció de Reempresa
Ajuntament de Sant Celoni

Traspàs de negocis

Sant Celoni

Servei comarcal