#ServeisPerEmprendre

Serveis per a emprenedors

prestats per entitats públiques i privades de Catalunya

Certificació en competències digitals ACTIC - DGTSI

Generalitat de Catalunya
Coneixements | Formació i estratègia digital
#ServeisPerEmprendre

L’ACTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació) és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència. Així, qualsevol persona de més de 16 anys pot demostrar les seves competències en TIC mitjançant una prova per ordinador que s’ha de fer en un dels 300 centres col·laboradors autoritzats per la Generalitat de Catalunya. La sol·licitud i l’obtenció del certificat també són telemàtics i no cal esperar cap convocatòria per presentar la sol·licitud. Les persones que superen satisfactòriament la prova obtenen un certificat (bàsic, mitjà o avançat) que els possibilita acreditar un determinat nivell (1, 2 o 3, respectivament) de competències en TIC davant de qualsevol empresa o administració. Aquests certificats són, doncs, una eina que pot facilitar l'obtenció d'una feina, la promoció professional, l'accés a eines d’aprenentatge virtual o l'obtenció d'una certificació professional.

Aquest servei et pot anar bé si...
Estàs a la fase:
Ideació , Creació , Creixement i consolidació
El teu negoci és:
Comerç o botiga
Serveis professionals
Indústria auxiliar i logística
Estàs al sector:
Tots els sectors
Servei arreu de Catalunya, accedeix-hi
Carrer de Salvador Espriu, 45-51
08908 L'Hospitalet de Llobregat
Altres serveis de l’entitat

Formació i estratègia digital

L'Hospitalet de Llobregat

Servei arreu de Catalunya

EinesTIC d'idigital - DGTSI
Generalitat de Catalunya

Formació i estratègia digital

Servei arreu de Catalunya

Guies d'empresa d'idigital - DGTSI
Generalitat de Catalunya

Formació i estratègia digital

Servei arreu de Catalunya

Portal PuntTIC.cat - DGTSI
Generalitat de Catalunya

Formació i estratègia digital

Servei arreu de Catalunya

Tramitació i gestions legals

Barcelona

Servei arreu de Catalunya

Tramitació i gestions legals

Girona

Servei arreu de Catalunya

Tramitació i gestions legals

Lleida

Servei arreu de Catalunya

Tramitació i gestions legals

Tarragona

Servei arreu de Catalunya

Tramitació i gestions legals

Tortosa

Servei arreu de Catalunya

Tramitació i gestions legals

Sabadell

Servei arreu de Catalunya

Servei d'autodiagnosi idigital - DGTSI
Generalitat de Catalunya

Formació i estratègia digital

Servei arreu de Catalunya

Formació i estratègia digital

L'Hospitalet de Llobregat

Servei arreu de Catalunya