#ServeisPerEmprendre

Serveis per a emprenedors

prestats per entitats públiques i privades de Catalunya

Assessorament per a la creació i consolidació d'empreses

Ajuntament de Manlleu
Professionals que et responen | Assessorament personalitzat
#ServeisPerEmprendre

L'assessorament té per objectiu ajudar que l'empresa neixi amb un plantejament inicial correcte i una bona planificació de posada en marxa. L'assessorament dóna resposta a necessitats d'informació en relació a un cas concret i pot ser de caràcter parcial en un o algun dels àmbits següents: econòmic i financer, comercial i màrqueting, jurídic i normatiu, d'organització, etc. O bé, pot ser un assessorament integral i complet en forma de pla d'empresa. També pot ser un assessorament sobre ajuts, subvencions i altres recursos per al projecte. L'assistència tècnica per al creixement i la consolidació es realitza per mitjà d'accions de seguiment per identificar les necessitats de consolidació que presenta l'empresa i definir el seu pla d'acció. L'assistència tècnica pot anar des d'un assessorament especialitzat fins a la participació i acompanyament de l'empresa a programes de consolidació de caràcter integral, que poden ser propis de l'OPE o bé aliens, d'altres Administracions.

Adreçat a: Emprenedors, emprenedors socials i cooperatives.

Aquest servei et pot anar bé si...
Estàs a la fase:
Creació , Creixement i consolidació
El teu negoci és:
Comerç o botiga
Serveis professionals
Indústria auxiliar i logística
Estàs al sector:
Tots els sectors
Servei comarcal, accedeix-hi
Can Puget. Plaça de Dalt Vila 1
08560 Manlleu
Altres serveis de l’entitat
Formació i Jornades Empresarials
Ajuntament de Manlleu

Formació en gestió de negoci

Manlleu

Servei comarcal

Informació i primera orientació

Manlleu

Servei comarcal

Punt d'Atenció de Reempresa
Ajuntament de Manlleu

Traspàs de negocis

Manlleu

Servei comarcal

Sensibilització per a emprendre
Ajuntament de Manlleu

Sensibilització per emprendre

Manlleu

Servei comarcal

Formació i estratègia digital

Manlleu

Servei comarcal